maanantai 19. helmikuuta 2018

Oheisharjoittelu

Oheisharjoittelulla on suuri merkitys tanssialan koulutusohjelmassa. Tämä harjoittelu tapahtuu oppilaan omalla vastuulla ja on kunkin yksilön henkilökohtaisesti suunnittelemaa. Oheisharjoittelu tukee lajikohtaista tekniikkatreenausta sekä ylläpitää että kehittää oppilaan fyysisiä ominaisuuksia.  

Haastattelussa Janita Rannisto-Leskinen aiheesta oheisharjoittelu:  

Mitä on oheisharjoittelu ja mitä tanssijan pitäisi siihen sisällyttää?  
Oheisharjoittelu on tanssimista, tanssiteknistä osaamista, terveyttä ja työkykyä tukevaa harjoittelua. Oheisharjoittelun avulla pyritään kehittämään tanssijan fyysisiä ominaisuuksia ottaen huomioon yksilölliset tarpeet sekä lajin vaatimukset. Oheisharjoittelun sisältö kannattaa suunnitella jokaiselle yksilöllisesti. 

Mitä oheisharjoittelussa tulee ottaa huomioon?  
Oheisharjoittelun sisältö kannattaa suunnitella yksilöllisesti ottaen huomioon liikehallinnan, huoltavan ja palauttavan harjoittelun sekä kestävyys-, voima- ja nopeusominaisuuksien tarpeen. Oheisharjoittelussa huomioidaan yleiset harjoitusperiaatteet. Harjoittelun tavoitteet voivat olla erilaisia tanssialaa opiskelevan ja esimerkiksi ammattilaisen välillä. Oheisharjoittelun määrä ja sisältö ovat riippuvaisia yksilöstä ja hänen elämäntilanteestaan.  

Kuinka paljon tanssialan koulutuksen ulkopuolella?  
Tanssialan koulutuksessa on tärkeää tehdä opiskelijalle oma suunnitelma hänen oheisharjoittelustaan. Suunnitelmaa muokataan tilanteen mukaan ja tämän on tarkoitus vastata yksilön tarpeita sekä aikataulua. Tärkeää oheisharjoittelun toteuttamisessa on oppia elämään urheilijan/tanssijan elämäntapaa. Oheisharjoittelu mahdollistaa yksilön työkyvyn säilymisen mahdollisen hyvänä.  

Minkä nostaisit ensisijaisen tärkeäksi asiaksi oheisharjoittelussa?  
Liikehallinnan. Peruskestävyys on myös ehdottomasti tärkeä ja tuleekin hyvänä kakkosena ehkäisten loukkaantumisriskiä. Tanssijoiden vammariski kasvaa suuresta treenaamisen määrästä, minkä vuoksi on todella tärkeää palautua suorituksista. Kestävyyskunnon täytyisi olla sillä tasolla, että lajiharjoittelu on turvallista. Tärkeää on myös ylläpitää yksilön peruskestävyyden tasoa.  Tanssijalta vaaditaan urheilijan omaista suorituskykyä, yhdistettynä luovaan ilmaisuun. Intensiivinen harjoittelu altistaa myös loukkaantumisille ja rasitusvammoille. Kehonhuollon ja oheisharjoittelun avulla pystytään kehittämään sellaisia fyysisiä ominaisuuksia, joita tanssija tarvitsee kaiken teknisen osaamisen ja ilmaisun lisäksi, kuten voimaa, notkeutta ja kestävyyskuntoa. Kehonhuollolla ja oheisharjoittelulla voidaan myös edistää suorituksesta palautumista ja siten vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tanssiperäisten vammojen syntyyn. (Anna-Maria Leino, Nuoren tanssioppilaan oheisharjoittelu ja kehonhuolto, Opinnäytetyö fysioterapian koulutusohjelma, 2013) 

- Sonja, 1. vuosikurssin opiskelija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti