sunnuntai 18. maaliskuuta 2018

Teoria-aineet

Tanssituntien ja produktioharjoitusten lisäksi koulupäiviimme kuuluu myös teoriaopintoja. Eri teoria-aineiden määrä lukujärjestyksessä riippuu opiskelijan koulutustaustasta. Lukion käyneet opiskelijat voivat hyväksilukea osan teoria-aineista lukion päättötodistuksella. Näin heidän ei tarvitse opiskella kaikkia aineita, mikä lyhentää myös heidän opiskeluaikaansa kahteen vuoteen. Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on siis enemmän teoriatunteja liittyen tanssiin ja kulttuuriin, minkä lisäksi he suorittavat muutaman lukiokurssin joka jaksossa puolentoista vuoden ajan. Heillä on myös mahdollisuus jatkaa lukio-opintoja ja kirjoittaa ylioppilaaksi.

Kaikille yhteisiä teoria-aineita pähkinänkuoressa:

Taiteellinen työskentely

Taiteellisen työskentelyn tunneilla harjoitellaan muun muassa erilaisia tanssin tekemisen metodeja. Lisäksi käydään läpi tanssianalyysin perusteita, teoksen osatekijöitä ja tanssin työprosesseja. Näihin tunteihin liittyen opiskelijat valmistavat sekä soolon ensimmäisenä opiskeluvuonna että ryhmäteoksen toisena tai kolmantena vuonna. Tunnit toteutetaan joko luentotyyppisesti teorialuokassa tai fyysisinä käytännön harjoituksina tanssisalissa.
Näitä tunteja on esitelty omassa postauksessaan joulukuussa 2015, eli sieltä vaan lisää infoa kurkkimaan!

Tuotantotiimi 

Näillä tunneilla opiskelijat harjoittelevat taiteen tuottamista usein käytännön tehtävien avulla. Suurin osa produktioista, joissa opiskelijat ovat mukana, tuotetaan näillä tunneilla opiskelijoiden voimin. Lisäksi tunneilla valmistetaan ansioluettelo ja harjoitellaan apurahahakemusten tekemistä sekä oman osaamisen markkinointia. Tuotantotiimissä tutustutaan myös suomalaiseen kulttuurihallintoon, tanssitaiteen esitys-, koulutus- ja tukipalvelutarjontaan.

Tieto- ja viestintätekniikka

Kurssin nimen mukaisesti opetellaan perustietotekniikkataitoja aina office-paketin käytöstä nettisivujen valmistamiseen ja videoiden ja kuvien ediotinnista musiikin miksaamiseen.

Työelämätaidot

Tunneilla tutustutaan teatteri- ja tanssialan työehtosopimukseen, harjoitellaan työhakemusten valmistamista ja puhutaan työetiikasta

Tanssivalmennus ja kehonhuolto

Näillä tunneilla puhutaan monipuolisesti kehon hyvinvoinnista ja sen merkityksestä tanssijan työssä. Käydään läpi ravitsemusta, lepoa, oikeanlaista oheisharjoittelua, vammojen ehkäisemiseen liittyviä asioita ja myös vammojen hoitamista. Tunneilla opetellaan myös oikeanlaiset lämmittely-, jäähdyttely- ja venyttelytekniikat. Suuri osa tunneista toteutetaan teorialuokassa luentomaisesti tai keskustellen, mutta myös käytännön harjoitteita on paljon. Tanssivalmennukseen kuuluu myös fysioterapeutin yksilöohjausta.


- Taru, 1. vuosikurssin opiskelija


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti