sunnuntai 11. maaliskuuta 2018

Valintakokeet

Konservatorion opiskelijat valitaan täysin jokavuotisten valintakokeiden perusteella. Ylioppilas –tai peruskoulun päättötodistuksen arvosanoilla ei ole siis merkitystä kouluun pääsemiseksi. Peruskoulu –ja ylioppilaspohjaiset hakijat suorittavat valintakokeet eri päivinä.

Valintakokeiden ensimmäinen vaihe on tanssitunti. Tanssitunnilla testataan hakijoiden tanssillisia ja liikunnallisia valmiuksia. Huomiota kiinnitetään myös musikaalisuuteen, esiintymistaitoon ja kykyyn tuottaa omaa liikettä. Tämän jälkeen suoritetaan jo ensimmäinen karsinta. Yleensä tästä vaiheesta pääsee läpi, jos on esimerkiksi parin vuoden tanssitaustaa. 

Toinen vaihe on lajien omat tanssitunnit. Niissä arvioidaan hakijoiden tanssiteknisiä ja taiteellisia valmiuksia nykytanssin, jazz- ja populaaritanssin ja baletin osalta. Tarvittaessa arvioidaan muidenkin tanssilajien osaamista. Tässä vaiheessa usein joku lajeista on heikompi kuin muut. Kokonaispisteet kuitenkin määrittävät kouluun pääsyn eli tässä tapauksessa se on 10% eli 1 pisteen verran pois.

Toisessa vaiheessa suoritetaan myös soolokierros, jossa hakija esittää vapaavalintaisen soolon, jonka kesto on korkeintaan 2 minuuttia. Tässä laji ja tyyli on vapaa. Sanoisin, että soolokierroksella erilaisuus on rikkaus, joten mikäli esim. latinalaiset tanssit ovat vahvuutesi niin näytä se! Soolokierroksella arvioidaan myös ilmaisullisia taitoja ja mahdollisia taiteellisen työskentelyn taitoja, joten suosittelen kokeilemaan soolon tekemistä itse. Toisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa. 

Kolmas vaihe on moniosainen. Tässä vaiheessa peruskoulu –ja ylioppilaspohjaiset hakijat ovat samassa valintakokeessa. Hakijat voivat suorittaa arviointikohteet itse haluamassaan järjestyksessä. Kannattaa varautua, että valintakokeisiin menee koko päivä. Yo-hakijoilla fysioterapeutin tarkastukset saattavat jatkua vielä seuraavaankin päivään. Kärsivällisyyttä siis matkaan

Ensimmäisessä tehtävässä hakijat on sekoitettu keskenään ryhmätehtävään. Ryhmätehtävässä hakijat saavat pienryhmässä tehtävän, jossa arvioidaan heidän vuorovaikutustaitojaan ja aktiivisuutta toimiessa ryhmässä. 

Soveltuvuustehtävässä hakijat suorittavat ohjattuja tehtäviä. Tehtävissä arvioidaan hakijan suoriutumista tanssillisesta tehtävästä sekä improvisoinnin ja luovanajattelun käyttämisen taitoa. Arvioidaan hakijan taiteellista ja tanssillista soveltuvuutta alalle. 

Rytmi/äänitestissä arvioidaan hakijan kykyä hahmottaa rytmiä tai tuottaa ääntä (puhe/laulu). Etukäteen ei tarvitse opetella laulua, mutta se ei ole kiellettyä. :)

Valintakoelautakunta haastattelee hakijat ja arvioi heidän soveltuvuuttaan tanssialalle. Lopuksi vielä fysioterapeutti tekee hakijalle tarkastuksen, joka kartoittaa hakijan soveltuvuutta tanssialalle. 

Valintakokeen arviointikohteet ja pisteytyksen painotus: 

Max. 10pst: Tanssitekniikka 40%=4pst (Tanssitunti 1 10%, Nykytanssi / Improvisaatio 10%, Jazz- ja populaaritanssi 10% ja Baletti 10%), ilmaisutaidot 10%=1pst (Soolo), työskentelytaidot 20%=2pst (Ryhmätehtävä 10%, Soveltuvuustehtävä 10%), Alalle soveltuvuus 30%=3pst (Haastattelu 20%, rytmitesti 10%). Sen lisäksi viimeisessä vaiheessa katsotaan fyysinen soveltuvuus. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle 

Valintakoepisteiden pohjalta valintakoelautakunta laatii sisäänottojärjestyksen opiskelijoiksi otettavista hakijoista. Tsemppiä kaikille hakijoille! 

-Hilja 1. vuosikurssin opiskelija 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti